Konetyö H. Virkajärvi

Kaikki metsäalan palvelut saman katon alta!

 • Taimikonhoito- ja puunkorjuu työt
 • Pihapuun kaatotyöt
 • Metsän uudistamistyöt (Istutus ja Kylvö)
 • Kannon jyrsintä
 • Hakkuu jätteiden siivous
 • Klapien teko ja konevuokraus

Suunnittelu- ja arviointityöt

 • Kemera- tukihakemukset
 • Puuston mittaus(työt)
 • Hakkuiden suunnittelu-ja valvonta(työt)
 • Pinta-alanmittaus ja rajankäynti(työt)

Koulutus

 • Raivaus- ja moottorisahan käyttö ja huolto
 • esim. runkojen katkonta ja runkoluvun mittaus opastus